Het schooldagboek van Rosanna

De eerste schoolweek ligt al even achter ons, maar wat Rosanna (1AC) ervan vond, kan je lezen in haar dagboek via https://www.bruzzket.be/verhalen-uit-de-stad/het-schooldagboek-van-rosanna-een-week-het-middelbaar-2018-09-11

 

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized

OKAN blogt

Benieuwd naar wat onze OKAN’ers allemaal leren/doen? Volg dan zeker hun spiksplinternieuwe blog!

Geplaatst in Uncategorized

Hilde en Jean-Claude op pensioen

Het bijna ondenkbare is gebeurd: Hilde Romain en Jean-Claude Mox stonden gisteren voor het laatst samen in de keuken.  Beiden genieten vanaf morgen, na een indrukwekkende staat van dienst, van hun pensioen.

Hilde was decennialang onze econoom. Daarnaast was zij in de keuken de rechterhand van Jean-Claude, onze kok van dienst. Al deed hij veel meer dan dat. Zijn ochtendlijke zangstonden zullen mening KASPW/MAW-leerling in het geheugen gegrift staan.

We gaan ze missen, om wat ze deden, maar vooral om wie ze zijn: twee handen op één buik, een voorbeeld van echte collegialiteit, een hart voor iedereen.

Bedankt voor alles! Het ga jullie goed! En ja, we gaan jullie missen…

IMG_4626

Geplaatst in Uncategorized

Interlevensbeschouwelijk Project 1ste graad: feesten

Alles heeft zijn tijd: er is een tijd om te werken en een tijd om te rusten, een tijd voor serieuze zaken en een tijd om te spelen. En soms mag je eens flink uit de bol gaan en het leven vieren. Dan is het tijd om te feesten! Dat laatste hebben onze eerstejaars goed begrepen. Dat maken wij toch op uit onze uitwisseling rond de grote feesten in verschillende levensbeschouwingen. Allemaal vinden ze feesten heel belangrijk: om te vieren en te delen wat je belangrijk vindt, om de banden met je familie en vrienden te bevestigen maar ook om eens lekker te kunnen eten. En ja, er valt al eens een cadeautje uit de boom. Dat is mooi meegenomen!

We ontdekten vele gelijkenissen tussen de feesten in verschillende levensvisies: zo lijkt het joodse poerim een beetje op ons carnaval. En voor pasen en het suikerfeest is er telkens een vastenperiode, waarin bewuster wordt omgegaan met onder meer voeding. Toch hebben de feesten ook elk hun eigen kleur en gebruiken. Waarom is dat eigenlijk zo en welke waarden worden er mee uitgedrukt? Dat leverde een boeiend gesprek op.

Wereldhumanismedag2018-350x350 Ook dit schooljaar maakten de leerlingen tijdens de lessen P.O. prachtige wenskaartjes met telkens een persoonlijke boodschap erop. Ze waren hiervoor extra gemotiveerd, want vorig jaar werd Arzu Biçers (2aa, islam) kaartje voor de Internatiobale dag van het Humanisme als winnaar geselecteerd door ORBIT VZW. Op http://www.orbitvzw.be/product-categorie/wenskaarten/ kan iedereen haar kaartje kopen. Proficiat Arzu!

Geplaatst in Uncategorized

Project interlevensbeschouwelijke dialoog over migratie

Met de vijfdejaars werkten we ook dit schooljaar rond het thema migratie en de vluchtelingenproblematiek. Vanuit de levensbeschouwingen valt daar immers veel over te vertellen. Hoe ga je immers om met de hulpvraag van zovele mensen? Is dat enkel een zaak van de overheid of heb je ook als individu of (deel)gemeenschap een verantwoordelijkheid? Dit is geen vraag waar een eenvoudig antwoord op te geven is maar die wel ieder van ons aangaat. Na een inleidende les waarin de leerlingen de visie van hun eigen levensbeschouwing beter leerden kennen trokken we met zijn allen naar Foyer, een centrum dat reeds jaar en dag ondersteuning biedt aan nieuwkomers. We speelden er een inleefspel: de leerlingen kropen in de huid van een nieuwkomer in Brussel. Met welke uitdagingen worden zij geconfronteerd? Hoe bepalen de situatie in hun thuisland en hun beweegredenen om de stap te wagen hun kansen op een succesvolle asielaanvraag?

 We leerden onder meer dat je weerbaar moet zijn maar soms ook geluk moet hebben: wie beoordeelt je aanvraag? Hoeveel steun krijg je hier van mensen die je toevallig tegen het lijf loopt of van sympathisanten? Blijkbaar hebben ook wij als individu een rol te spelen… Zo bleek ook uit de klassikale uitwisseling waar we dit project mee afrondden. Emilie Boedts (5 Economie – Moderne Talen) schreef achteraf enkele bedenkingen neer:

 “Op 19 maart zijn we met alle leerlingen van het vijfde jaar naar Foyer gegaan. Daar verdiepten we ons in het thema ‘vluchtelingen’. We plaatsten onszelf in de schoenen van migranten die dagelijks in België aankomen. Dit leidde tot een boeiend gesprek over de uitdagingen die vluchtelingen tegenkomen. Hoe kunnen wij als individu helpen bij de integratie van mensen die alles kwijt zijn gespeeld en die moesten vluchten om te overleven? De vluchtelingencrisis heeft immers een grote invloed op onze samenleving. Het is onze taak om de noodsituatie aan te pakken. Geen enkele mens zou door een tekort aan voedsel, medische bijstand of basisrechten moeten sterven. Maar helaas gebeurt het wel en dat heeft ook een impact op de persoonlijke levenssfeer van elk van ons. Migranten zijn onze broeders en zusters, zij hebben steun nodig. Is het niet onze taak om hen een beter, fatsoenlijker en meer welvarend leven te bieden? Maar onze maatschappij verwacht ook telkens iets terug van migranten die we ook helpen om te integreren. Als leerling katholieke godsdienst vind ik het belangrijk om de zeven werken van barmhartigheid te respecteren, in het bijzonder het herbergen van de vreemdelingen. Ik vind dit heel toepasselijk in deze migratiecrisis, maar het is ook een algemeen menselijk principe om mensen die in nood zijn onze hulp en steun te bieden.”

 Emilie Boedts (5 Economie – Moderne Talen) en Robrecht Dehaen (Leerkracht RKG)

Geplaatst in Uncategorized

Interlevensbeschouwelijk Project levensbeschouwelijke huizen

Op 16 november 2017 bezochten de leerlingen van het tweede jaar van het Meertalig Atheneum Woluwe met de leerkrachten levensbeschouwing een moskee en een kerk. Een bezoekje aan het Huis van de Mens zat er dit jaar niet in wegens een overlap in agenda’s van onze gastheren.

Opvallend was het respect dat de leerlingen toonden bij het binnentreden van de moskee. In het algemeen waren ze redelijk rustig en hun ogen namen met ontzag en nieuwsgierigheid het interieur van het islamitische gebedshuis in zich op.

De eerste fase was een bezoek aan de bibliotheek, waar ze eeuwenoude exemplaren van de koran en korancommentaren konden bekijken. Met oprechte interesse aanschouwden ze de rituele wassing die aan het gebed voorafgaat, gedemonstreerd door leerling Marouane, die zelf islamitische godsdienst volgt. Marouane waste zijn handen, spoelde zijn mond en plensde met plechtige beheersing water in zijn gezicht.

De leerlingen gaven ook tijdens de uiteenzetting van de didactisch bedreven imam blijk van diezelfde nieuwsgierigheid en interesse. Hij besprak de vijf zuilen van de islam en de infrastructuur van de gebedshal, waarbij de functie van elk onderdeel ook toegelicht en soms zelfs gedemonstreerd werd door een beroep te doen op de voorkennis van de leerlingen die zelf moslim zijn. Zo kreeg Ali de gelegenheid om de minbar (het preekgestoelte) te beklimmen, om te tonen hoe dit de vrijdagse preek van de imam akoestisch versterkt. Ook de qibla (gebedsrichting) en de mihrab (gebedsnis) kwamen aan bod. De leerlingen kwamen te weten waarom er geen afbeeldingen, maar enkel abstracte, geometrische patronen te vinden zijn in een moskee. Afbeeldingen van Allah of de profeet zijn namelijk verboden en worden veroordeeld als godslastering en/of afgoderij.

In de kerk, gewijd aan de Heilige Dominicus, die we nadien bezochten, was het enigszins kouder en mede hierdoor leken de leerlingen wat meer beweging en activiteit nodig te hebben. Hoewel sommigen daar enige moeite leken te hebben om hun aandacht erbij te houden, heerste er nog steeds een algemene sfeer van respect en interesse. De leerkracht katholieke godsdienst Robrecht Dehaen nam er zelf het heft in handen en gaf er tekst en uitleg bij onder meer de kansel, het altaar, de mis. Vooral hier stellen de leerlingen veel vragen over de praktijken en geloofsartikelen van het katholicisme, waarbij ook kritische vragen over inhoudelijke aspecten niet uit de weg gegaan worden, “Is Jezus nu een god of een halfgod?” en “Is hij meer God of meer mens?” En zo werd een eeuwenoude discussie vanonder het stof gehaald.

Al bij al was dit uitstapje naar de moskee en de kerk een leerrijke en onderhoudende ervaring, zowel voor de leerlingen als voor de betrokken leerkrachten. We geloven dat we leerlingen met verschillende levensvisies zo dichter bij elkaar hebben kunnen brengen, door wederzijds begrip, respect en interesse te cultiveren.

Jesse Vanden Eynde

Geplaatst in Uncategorized

Proclamatie 2018

Dinsdag mochten we onze zesdejaars officieel proclameren! Proficiat Chaimae, Oceane, Sephora, Emma, Stephanie, Sarah, Julien, Matis, Arno, Louis, Axel, Arnaud, Behan en Max!

Foto’s, deel 1: https://photos.app.goo.gl/uHjbYjYUS61RHkY89

Foto’s, deel 2 (met dank aan Michel Van Nyvel):
https://photos.app.goo.gl/28KgLFTD3zLNR3K97

 

IMG_2636

Geplaatst in Uncategorized