Interlevensbeschouwelijk Project levensbeschouwelijke huizen

Op 16 november 2017 bezochten de leerlingen van het tweede jaar van het Meertalig Atheneum Woluwe met de leerkrachten levensbeschouwing een moskee en een kerk. Een bezoekje aan het Huis van de Mens zat er dit jaar niet in wegens een overlap in agenda’s van onze gastheren.

Opvallend was het respect dat de leerlingen toonden bij het binnentreden van de moskee. In het algemeen waren ze redelijk rustig en hun ogen namen met ontzag en nieuwsgierigheid het interieur van het islamitische gebedshuis in zich op.

De eerste fase was een bezoek aan de bibliotheek, waar ze eeuwenoude exemplaren van de koran en korancommentaren konden bekijken. Met oprechte interesse aanschouwden ze de rituele wassing die aan het gebed voorafgaat, gedemonstreerd door leerling Marouane, die zelf islamitische godsdienst volgt. Marouane waste zijn handen, spoelde zijn mond en plensde met plechtige beheersing water in zijn gezicht.

De leerlingen gaven ook tijdens de uiteenzetting van de didactisch bedreven imam blijk van diezelfde nieuwsgierigheid en interesse. Hij besprak de vijf zuilen van de islam en de infrastructuur van de gebedshal, waarbij de functie van elk onderdeel ook toegelicht en soms zelfs gedemonstreerd werd door een beroep te doen op de voorkennis van de leerlingen die zelf moslim zijn. Zo kreeg Ali de gelegenheid om de minbar (het preekgestoelte) te beklimmen, om te tonen hoe dit de vrijdagse preek van de imam akoestisch versterkt. Ook de qibla (gebedsrichting) en de mihrab (gebedsnis) kwamen aan bod. De leerlingen kwamen te weten waarom er geen afbeeldingen, maar enkel abstracte, geometrische patronen te vinden zijn in een moskee. Afbeeldingen van Allah of de profeet zijn namelijk verboden en worden veroordeeld als godslastering en/of afgoderij.

In de kerk, gewijd aan de Heilige Dominicus, die we nadien bezochten, was het enigszins kouder en mede hierdoor leken de leerlingen wat meer beweging en activiteit nodig te hebben. Hoewel sommigen daar enige moeite leken te hebben om hun aandacht erbij te houden, heerste er nog steeds een algemene sfeer van respect en interesse. De leerkracht katholieke godsdienst Robrecht Dehaen nam er zelf het heft in handen en gaf er tekst en uitleg bij onder meer de kansel, het altaar, de mis. Vooral hier stellen de leerlingen veel vragen over de praktijken en geloofsartikelen van het katholicisme, waarbij ook kritische vragen over inhoudelijke aspecten niet uit de weg gegaan worden, “Is Jezus nu een god of een halfgod?” en “Is hij meer God of meer mens?” En zo werd een eeuwenoude discussie vanonder het stof gehaald.

Al bij al was dit uitstapje naar de moskee en de kerk een leerrijke en onderhoudende ervaring, zowel voor de leerlingen als voor de betrokken leerkrachten. We geloven dat we leerlingen met verschillende levensvisies zo dichter bij elkaar hebben kunnen brengen, door wederzijds begrip, respect en interesse te cultiveren.

Jesse Vanden Eynde

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .