Hilde en Jean-Claude op pensioen

Het bijna ondenkbare is gebeurd: Hilde Romain en Jean-Claude Mox stonden gisteren voor het laatst samen in de keuken.  Beiden genieten vanaf morgen, na een indrukwekkende staat van dienst, van hun pensioen.

Hilde was decennialang onze econoom. Daarnaast was zij in de keuken de rechterhand van Jean-Claude, onze kok van dienst. Al deed hij veel meer dan dat. Zijn ochtendlijke zangstonden zullen mening KASPW/MAW-leerling in het geheugen gegrift staan.

We gaan ze missen, om wat ze deden, maar vooral om wie ze zijn: twee handen op één buik, een voorbeeld van echte collegialiteit, een hart voor iedereen.

Bedankt voor alles! Het ga jullie goed! En ja, we gaan jullie missen…

IMG_4626

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized

Interlevensbeschouwelijk Project 1ste graad: feesten

Alles heeft zijn tijd: er is een tijd om te werken en een tijd om te rusten, een tijd voor serieuze zaken en een tijd om te spelen. En soms mag je eens flink uit de bol gaan en het leven vieren. Dan is het tijd om te feesten! Dat laatste hebben onze eerstejaars goed begrepen. Dat maken wij toch op uit onze uitwisseling rond de grote feesten in verschillende levensbeschouwingen. Allemaal vinden ze feesten heel belangrijk: om te vieren en te delen wat je belangrijk vindt, om de banden met je familie en vrienden te bevestigen maar ook om eens lekker te kunnen eten. En ja, er valt al eens een cadeautje uit de boom. Dat is mooi meegenomen!

We ontdekten vele gelijkenissen tussen de feesten in verschillende levensvisies: zo lijkt het joodse poerim een beetje op ons carnaval. En voor pasen en het suikerfeest is er telkens een vastenperiode, waarin bewuster wordt omgegaan met onder meer voeding. Toch hebben de feesten ook elk hun eigen kleur en gebruiken. Waarom is dat eigenlijk zo en welke waarden worden er mee uitgedrukt? Dat leverde een boeiend gesprek op.

Wereldhumanismedag2018-350x350 Ook dit schooljaar maakten de leerlingen tijdens de lessen P.O. prachtige wenskaartjes met telkens een persoonlijke boodschap erop. Ze waren hiervoor extra gemotiveerd, want vorig jaar werd Arzu Biçers (2aa, islam) kaartje voor de Internatiobale dag van het Humanisme als winnaar geselecteerd door ORBIT VZW. Op http://www.orbitvzw.be/product-categorie/wenskaarten/ kan iedereen haar kaartje kopen. Proficiat Arzu!

Geplaatst in Uncategorized

Project interlevensbeschouwelijke dialoog over migratie

Met de vijfdejaars werkten we ook dit schooljaar rond het thema migratie en de vluchtelingenproblematiek. Vanuit de levensbeschouwingen valt daar immers veel over te vertellen. Hoe ga je immers om met de hulpvraag van zovele mensen? Is dat enkel een zaak van de overheid of heb je ook als individu of (deel)gemeenschap een verantwoordelijkheid? Dit is geen vraag waar een eenvoudig antwoord op te geven is maar die wel ieder van ons aangaat. Na een inleidende les waarin de leerlingen de visie van hun eigen levensbeschouwing beter leerden kennen trokken we met zijn allen naar Foyer, een centrum dat reeds jaar en dag ondersteuning biedt aan nieuwkomers. We speelden er een inleefspel: de leerlingen kropen in de huid van een nieuwkomer in Brussel. Met welke uitdagingen worden zij geconfronteerd? Hoe bepalen de situatie in hun thuisland en hun beweegredenen om de stap te wagen hun kansen op een succesvolle asielaanvraag?

 We leerden onder meer dat je weerbaar moet zijn maar soms ook geluk moet hebben: wie beoordeelt je aanvraag? Hoeveel steun krijg je hier van mensen die je toevallig tegen het lijf loopt of van sympathisanten? Blijkbaar hebben ook wij als individu een rol te spelen… Zo bleek ook uit de klassikale uitwisseling waar we dit project mee afrondden. Emilie Boedts (5 Economie – Moderne Talen) schreef achteraf enkele bedenkingen neer:

 “Op 19 maart zijn we met alle leerlingen van het vijfde jaar naar Foyer gegaan. Daar verdiepten we ons in het thema ‘vluchtelingen’. We plaatsten onszelf in de schoenen van migranten die dagelijks in België aankomen. Dit leidde tot een boeiend gesprek over de uitdagingen die vluchtelingen tegenkomen. Hoe kunnen wij als individu helpen bij de integratie van mensen die alles kwijt zijn gespeeld en die moesten vluchten om te overleven? De vluchtelingencrisis heeft immers een grote invloed op onze samenleving. Het is onze taak om de noodsituatie aan te pakken. Geen enkele mens zou door een tekort aan voedsel, medische bijstand of basisrechten moeten sterven. Maar helaas gebeurt het wel en dat heeft ook een impact op de persoonlijke levenssfeer van elk van ons. Migranten zijn onze broeders en zusters, zij hebben steun nodig. Is het niet onze taak om hen een beter, fatsoenlijker en meer welvarend leven te bieden? Maar onze maatschappij verwacht ook telkens iets terug van migranten die we ook helpen om te integreren. Als leerling katholieke godsdienst vind ik het belangrijk om de zeven werken van barmhartigheid te respecteren, in het bijzonder het herbergen van de vreemdelingen. Ik vind dit heel toepasselijk in deze migratiecrisis, maar het is ook een algemeen menselijk principe om mensen die in nood zijn onze hulp en steun te bieden.”

 Emilie Boedts (5 Economie – Moderne Talen) en Robrecht Dehaen (Leerkracht RKG)

Geplaatst in Uncategorized

Interlevensbeschouwelijk Project levensbeschouwelijke huizen

Op 16 november 2017 bezochten de leerlingen van het tweede jaar van het Meertalig Atheneum Woluwe met de leerkrachten levensbeschouwing een moskee en een kerk. Een bezoekje aan het Huis van de Mens zat er dit jaar niet in wegens een overlap in agenda’s van onze gastheren.

Opvallend was het respect dat de leerlingen toonden bij het binnentreden van de moskee. In het algemeen waren ze redelijk rustig en hun ogen namen met ontzag en nieuwsgierigheid het interieur van het islamitische gebedshuis in zich op.

De eerste fase was een bezoek aan de bibliotheek, waar ze eeuwenoude exemplaren van de koran en korancommentaren konden bekijken. Met oprechte interesse aanschouwden ze de rituele wassing die aan het gebed voorafgaat, gedemonstreerd door leerling Marouane, die zelf islamitische godsdienst volgt. Marouane waste zijn handen, spoelde zijn mond en plensde met plechtige beheersing water in zijn gezicht.

De leerlingen gaven ook tijdens de uiteenzetting van de didactisch bedreven imam blijk van diezelfde nieuwsgierigheid en interesse. Hij besprak de vijf zuilen van de islam en de infrastructuur van de gebedshal, waarbij de functie van elk onderdeel ook toegelicht en soms zelfs gedemonstreerd werd door een beroep te doen op de voorkennis van de leerlingen die zelf moslim zijn. Zo kreeg Ali de gelegenheid om de minbar (het preekgestoelte) te beklimmen, om te tonen hoe dit de vrijdagse preek van de imam akoestisch versterkt. Ook de qibla (gebedsrichting) en de mihrab (gebedsnis) kwamen aan bod. De leerlingen kwamen te weten waarom er geen afbeeldingen, maar enkel abstracte, geometrische patronen te vinden zijn in een moskee. Afbeeldingen van Allah of de profeet zijn namelijk verboden en worden veroordeeld als godslastering en/of afgoderij.

In de kerk, gewijd aan de Heilige Dominicus, die we nadien bezochten, was het enigszins kouder en mede hierdoor leken de leerlingen wat meer beweging en activiteit nodig te hebben. Hoewel sommigen daar enige moeite leken te hebben om hun aandacht erbij te houden, heerste er nog steeds een algemene sfeer van respect en interesse. De leerkracht katholieke godsdienst Robrecht Dehaen nam er zelf het heft in handen en gaf er tekst en uitleg bij onder meer de kansel, het altaar, de mis. Vooral hier stellen de leerlingen veel vragen over de praktijken en geloofsartikelen van het katholicisme, waarbij ook kritische vragen over inhoudelijke aspecten niet uit de weg gegaan worden, “Is Jezus nu een god of een halfgod?” en “Is hij meer God of meer mens?” En zo werd een eeuwenoude discussie vanonder het stof gehaald.

Al bij al was dit uitstapje naar de moskee en de kerk een leerrijke en onderhoudende ervaring, zowel voor de leerlingen als voor de betrokken leerkrachten. We geloven dat we leerlingen met verschillende levensvisies zo dichter bij elkaar hebben kunnen brengen, door wederzijds begrip, respect en interesse te cultiveren.

Jesse Vanden Eynde

Geplaatst in Uncategorized

Proclamatie 2018

Dinsdag mochten we onze zesdejaars officieel proclameren! Proficiat Chaimae, Oceane, Sephora, Emma, Stephanie, Sarah, Julien, Matis, Arno, Louis, Axel, Arnaud, Behan en Max!

Foto’s, deel 1: https://photos.app.goo.gl/uHjbYjYUS61RHkY89

Foto’s, deel 2 (met dank aan Michel Van Nyvel):
https://photos.app.goo.gl/28KgLFTD3zLNR3K97

 

IMG_2636

Geplaatst in Uncategorized

Memorandum Of Understanding met Shude High School

Eind volgend schooljaar studeert de eerste lichting leerlingen die 5 jaar geleden het vak “Chinese Taal en Cultuur” kozen, af.

Sinds de oprichting van het vak “Chinees” in GO! Meertalig Atheneum Woluwe – uniek in het Brussels onderwijs – werkt de school aan een uitwisselingsovereenkomst met een school uit de provincie Sichuan in China.

Op dinsdag 3 april 2018 was het eindelijk zover: de directeur ondertekende, samen met Minister Guy Vanhengel, een “MEMORANDUM OF UNDERSTANDING” tussen GO! Meertalig Atheneum Woluwe en de gerenommeerde Shude High School, in Chengdu.

Dankzij deze overeenkomst zijn uitwisselingen mogelijk tussen leerlingen en leerkrachten van beide scholen.

Een eerste uitwisseling wordt geconcretiseerd in oktober 2018: een groep leerlingen en leerkrachten van de Shude High School komt dan naar Brussel.

In de kerstvakantie van volgend schooljaar (2018-2019) mogen onze leerlingen dan op bezoek gaan naar Chengdu!

Foto’s: https://photos.app.goo.gl/rrCJSJeSaVZ67TKF7

Geplaatst in Uncategorized

Meertalig verslag GWP 4 @ Nieuwpoort

Beste lezers van de blog

Wij zijn met de leerlingen van het 4de middelbaar op GWP geweest in Nieuwpoort. Door deze GWP leerden we elkaar beter kennen. We zien elkaar misschien wel elke dag op school, maar tijdens de GWP heerste er een heel andere sfeer.

Op dag 1 moesten de meesten vroeg opstaan, omdat wij om 9u30 hadden afgesproken aan de metrohalte Centraal Station. Daar namen we de trein richting Oostende. In de trein heerste er al een goede sfeer : iedereen was met elkaar aan het babbelen, samen aan het lachen… In Oostende brachten we onze bagage eerst naar de auto van Mr. Teerenstra. Hij was immers met de auto naar Oostende gegaan, zodat we nog wat konden rondlopen in de stad zonder koffers. We moesten namelijk een fotozoektocht doen in kleine groepjes. Elk groepje had andere foto’s en dus ook een andere wandeling. Na de wandeling hadden we nog wat tijd om iets te eten en vrij rond te lopen in Oostende. Om 15u hadden we terug afgesproken aan het station om de tram te nemen richting Nieuwpoort. Toen we toekwamen, kregen we uitleg van een van de monitoren over de regels tijdens het verblijf en over de kamerverdeling. Nadien zijn we elk onze kamer en de rest van het domein gaan ontdekken. Om 18u30 hebben we allemaal samen iets gegeten. Vervolgens hebben we nog een quiz gespeeld en daarna zijn we allemaal braaf gaan slapen.

The second day, we all woke up and went to the cafeteria to have breakfast. We enjoyed each other’s company, even if it was still early. For our first activity, the team building games, our teachers and Ezgi made 4 different teams. You could feel that all of us, even the teachers, were very dedicated. In the end, the team of our English teacher, Ms Dries, won the competition, which is not surprising if you consider the awesome team members she had. After the competition, we had a lunch break. During the lunch break, some of us went to the boat and others stayed outside to enjoy the sun. After the lunch break, we had to build a raft as a team, which was one of the best activities. When every raft was ready, we all went on the water to do a few activities. We had to change rafts for example, which wasn’t easy at all. We had a lot of fun together and decided to jump in the water after the activity, because it was so warm that day. Before the dinner, we took a shower and prepared ourselves already for the laser battle. This time, we were divided into 2 teams. Our teachers, who were as motivated as us, participated as well. During the game, you could feel the team spirit and the competition. There was a lack of fair play, but we had a lot of fun! We ended up playing a lot of games, but we don’t know who won them. Mr Hermans visited us that evening. After the laser battle, we did a little party on the boat with all the students and teachers. We ate something, we drank something and we stayed up pretty late, in the company of our teachers. That might seem surprising, but we saw them for the first time for the person they are and we all had a lot of fun together. That evening and the GWP in general has really improved our relationship with the teachers. Tired, but satisfied, we went to bed on the 2nd day.

Le troisième jour, nous nous sommes levés de bonne humeur et sommes allés prendre notre petit-déjeuner comme les jours précédents . Après cela, nous sommes partis nous préparer pour aller à Nieuwpoort-Bad . Nous avons fait une heure de marche, tout en chantant et en dansant . Arrivés à la plage, nous avons reçu champ libre pendant 2 heures et nous pouvions aller nous promener. Nous avons fait toutes sortes de choses : cuistax , jouer au ballon à la plage , aller manger quelque part , …. . Au moment où tous les élèves étaient au point de rendez-vous, nous n’attendions plus que les professeurs qui avaient un peu de retard . Ensuite, nous sommes partis à la plage pour faire les activités prévues , c’est -à-dire : rugby , football , etc . Nous nous sommes tous très bien amusés et sur le chemin du retour nous avons reçu une glace. Merci Madame Van Hecke , Madame Dries et Monsieur Teerenstra !

Le quatrième et dernier jour, nous avons fait nos valises et repris le train pour rentrer à la maison.

Les élèves de la quatrième

Foto’s: https://photos.app.goo.gl/WDUsMbrZuBNHU7A32

Geplaatst in Uncategorized